Chương trình đã chính thức khép lại sau 8 vòng thi tuần, bạn có thể xem lại đáp án các câu hỏi đã thi trong phần Lược sử chơi

Hãy đón xem buổi Chung Kết
diễn ra ngày 07 tháng 9 năm 2019.
Cám ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình!