Đăng ký


(Thí sinh vui lòng cung cấp năm sinh để Ban tổ chức xét giải)
Tham khảo thêm thể lệ:
hanhtrinhmouoc2019.thanhnien.vn/the-le

Với việc Đăng ký, tôi đồng ý cho phép chương trình sử dụng các thông tin cá nhân cho mục đích trao thưởng