{{remainSeconds|number:0}}s

Tuần 3

Thời gian diễn ra từ
15.7.2019 - 21.7.2019

Lượt thi thử

Bạn sẽ trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm

Thời gian cho mỗi câu hỏi là 15 giây

{{question.Index + 1}}/15
question.QuestionText